Missionaire conferentie – 19 maart 2022 – Utrecht

Kansen voor het delen van geloof, hoop en liefde

Na 20 maanden crisis weten we wat binnenstebuiten keren voor een samenleving kan betekenen. De verwarring en ontreddering aan het begin van de crisis. De creatieve oplossingen en hartverwarmende initiatieven die ontstonden. De frustraties. Steunpakketten. Het nieuwe normaal. Of toch weer terug naar het oude?

Te midden van alle verwarring en crises heeft de kerk goed nieuws.

Nieuws dat niet binnen moet blijven maar naar buiten moet. Nieuws over Jezus, over genade die alles binnenstebuiten keert. Maar hoe doen we dat? Welke kansen zijn er in onze tijd voor het evangelie? En hoe laten we dat evangelie aan het licht komen als we zelf ook nog zoekend zijn? Willen we de kerk wel binnenstebuiten keren? Of houden we het Evangelie liever veilig binnen de muren? Want ook binnen die muren moeten mensen zorg dragen voor elkaar, in deze verwarrende tijd misschien wel extra. Toch?

De hoofdsprekers

René van Loon

René is predikant van wijkgemeente De Samaritaan in Rotterdam. Hij schreef diverse boeken, waaronder Gaan voor God (2019) en Lente in de kerk (2020)

Jeannette de Waard

Jeannette werkt voor Hoop van Noord (Amsterdam), waar zij bijdraagt aan veel pastorale en diaconale projecten.

Tim Vreugdenhil

Tim Vreugdenhil is stadspredikant van Amsterdam en ondernemer. Met Citykerk maakt hij christelijke spiritualiteit toegankelijk voor mensen die niets (meer) met kerk hebben.

Reinier Kramer

Reinier Kramer (42) is sinds 2014 predikant binnen de GKv. Allereerst in Spakenburg en sinds 2018 in het Overijsselse Bergentheim.
Hij ontdekte dat missie en predikant zijn in een gevestigde dorpskerk goed bij elkaar passen.

Leertracks

Tijdens het middagprogramma is het mogelijk om als deelnemende gemeente met drie tot vijf mensen samen een leertrack te volgen. Willen jullie oefenen met het voeren van geloofsgesprekken? Zijn jullie op zoek naar de gaven en mogelijkheden binnen jullie gemeente? Of zouden jullie graag meer gebruik maken van digitale middelen?

In de specifieke leertracks word je ondersteund door professionals. Zij helpen je op weg en ronden de track zes maanden na de conferentie met je af.

Gaat dat voor jullie gemeente (nog) een stapje te ver? Kom dan als individuele ‘verkenner’ en laat je tijdens het middagprogramma inspireren op de Missionaire Markt!

1 Gesprek dat verschil maakt
Hoe kunnen wij Jezus Christus delen met anderen?

Hoe maak je als christen verschil in je spreken? In deze leertrack verkennen we hedendaagse ‘brillen waardoor de wereld bekeken wordt’ (‘culturele narratieven’). Verder maken jullie actief kennis met een laagdrempelige werkvorm, waarbij de Bijbel wordt gelezen in een ‘pub-setting’ om ermee te ‘experimenteren’ in het dagelijkse leven.

Arnoud Francke en Petra de Jong-Heins

2 Missionaire leerervaring voor de gemeente
Hoe kunnen wij de gemeente helpen meer naar buiten te treden?

Is ‘de gemeente’ moeilijk mee te nemen in de missionaire beweging? Verzandt het in ‘nadenken over’? Deze leertrack zet in op diverse praktische doe-activiteiten. Dat betekent letterlijk in beweging komen, samen ervaren hoe mooi missionair werk is en zodoende een langer traject in gang zetten!

Derk Jan Poel en Jake Schimmel

3 Vijf broden en twee vissen
Wat kunnen we als gemeente nog méér met wat God ons gegeven heeft?

Denken je bij het woord ‘missionair’: help, dan moeten we nóg meer doen? Hebben jullie het al druk genoeg met de bestaande activiteiten, maar verlangen jullie wél naar ‘meer missionair’? Dan is deze leertrack voor jullie! Met elkaar gaan jullie leren hoe je met dezelfde activiteiten óók missionair kan zijn.

Jelle Nutma en Klaas Quist

4 Online present!
Hoe kunnen we als gemeente onze online presentie versterken?

In coronatijd zijn we gegroeid in het gebruik van online mogelijkheden. Hoe kunnen we sterke punten daarvan vasthouden? Welke kansen liggen er en hoe gaan jullie hiermee aan de slag? Waar moet je rekening mee houden als je online streamt? En hoe vergroten jullie je vindbaarheid voor zoekers?

Jan Willem Bosman en Henk-Jan van Maanen

5 Missionaire stiltewandeling
Hoe kan gebed en stil worden bijdragen aan missionaire beweging in jouw omgeving?

In deze leertrack komen jullie letterlijk in beweging! Tijdens een stiltewandeling verkennen jullie welke rol gebed heeft in het missionaire werk. Hoe kun je via gebed een licht voor je buurt zijn/ontsteken? Welke rol heeft ‘bewogenheid’ en hoe word je ‘in beweging’ gezet door Gods Geest? Jullie gaan letterlijk met eerste stappen op pad…

Pieter Messelink

6 Missionair in een multiculturele omgeving
Hoe ben je als kerk aanwezig in een multiculturele omgeving?

In deze leertrack leren jullie je te verbinden met mensen met een migratieachtergrond. Wat zijn de kansen bij het delen van geloofsverhalen, gastvrijheid en op missie gaan met en onder migranten? Welke eerste stappen kunnen jullie zetten samen tot zegen te zijn onder jullie multiculturele buurtgenoten?

Beppie Wessels en Samer Younan

Tim Vreugdenhil met zijn nieuwe boek Opener dan ooit. Nieuwe kansen voor kerken, dat de basis vormt voor de Missionaire Trendrede 2022

Missionaire Trendrede 2022

Wordt het ooit weer zoals het was? Dat is geen relevante vraag meer. Verandering wordt een constante in onze samenleving. Wat betekent dat voor kerken in Nederland?

Aan een kerk die alles weet en alles heeft, is weinig behoefte. Aan een kerk die niets weet of heeft ook niet.

Wat als de kerk hofleverancier van geloofwaardige hoop zou zijn? Een landingsplaats voor existentiële vragen van mensen?

Niet langer kan een kerk een groep gelijkgestemden zijn. Kerk is veelstemmig. Met ruimte voor niet weten, anders denken. En vooral: voor samen zoeken. 

De missionaire trendrede bespreekt maatschappelijke trends waar de kerk wat mee moet. De rede wordt gehouden door Tim Vreugdenhil (stadspredikant Amsterdam en founder Citykerk) en is een initiatief van MissieLoket en geproduceerd in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Christelijk Gereformeerde Kerken. De eerste trendrede werd gepresenteerd in 2020.

Missionaire Markt

Kom je alleen naar Missie Binnenstebuiten? Of wil je liever eerst proeven en ruiken aan missionaire initiatieven voordat je er in duikt?

Ga dan tijdens het middagprogramma naar de Missionaire markt. Op deze markt is het mogelijk om in gesprek te gaan met enkele sprekers uit het ochtendprogramma, delen we missionaire initiatieven uit het hele land met je en kun je speeddaten bij de betrokken organisaties.

Muziek van Mensenkinderen

Muziek is onmisbaar in de kerk. Maar zeker ook daarbuiten. Want over alles in het leven kun je zingen. Met oude woorden maar zeker ook met nieuwe.

Zo schreven Lydia van Maurik en Bas van Nienes (Mensenkinderen) aan het begin van de coronacrisis het lied Niet Alleen. Een lied over de kwetsbaarheid van het leven – als een veldbloem in de wei – Een lied dat gebruikt werd in de campagne Niet alleen tegen eenzaamheid.

Tijdens Missie Binnenstebuiten brengen Bas en Lydia in het ochtendprogramma nieuwe en oude muziek, in een nieuw jasje.

Lydia van Maurik

Bas van Nienes

Meer weten over de organisaties achter Missie Binnenstebuiten?

Registratie

Praktische informatie

Datum: Zaterdag 19 maart 2022, 10.00-15.30 uur
Locatie: Kerk aan het Lint, Utrecht Leidsche Rijn

Kerkzijn op de rand

Alle informatie over en video-opnames van de vorige conferentie Kerkzijn op de rand, gehouden op 25 januari 2020, vind je op www.kerkzijnopderand.nl.